Canon hivatalos viszonteladó

Mi a Sulinet expressz?

Az elmúlt idôben sokat lehetett hallani a Tudásalapú társadalom fogalmáról és az egész életen át tartó tanulás megteremtésérôl, a Sulinet Expressz programról.

Az Oktatási Minisztérium, a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, valamint az Informatikai és Hírközlési Minisztérium összefogásával indított Sulinet Expressz keretén belül a magyar családok meghatározó hányada kedvezményes feltételekkel vásárolhat, lízingelhet, illetve bérelhet számítástechnikai eszközöket magáncélra . Az adójogszabályi módosítások értelmében, a jogosultak a számítógép vásárlás költségeibôl évi 60.000 forintot írhatnak le adójukból .

Kik vehetik igénybe?

A pedagógusok , akik - az intézmény fenntartójától függetlenül -, OM azonosítóval rendelkezô közoktatási intézményekben, továbbá az állami vagy önkormányzati fenntartású, valamint a nem állami fenntartású, muködési engedéllyel rendelkezô gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatot ellátó intézményekben (pl. gyermekotthonban) pedagógus munkakörben alkalmazottak, továbbá az ezekben az intézményekben vagy a képzésre kötelezettek ellátása terén szakmai feladatot ellátó vagy pedagógiai munkát közvetlenül segítô pedagógus szakképzettségu egyéb alkalmazottak, ha számukra a számítógép, számítástechnikai eszköz megszerzésérôl készült számla (számlák) kiállításának idôpontjában valamelyik, ebben a bekezdésben felsorolt intézmény alkalmazásában álltak.

Az oktatók , akik - az intézmény fenntartójától függetlenül -, a felsôoktatási törvényben felsorolt felsôoktatási intézményekben oktató munkakörben alkalmazottak, akik a számítógép, számítástechnikai eszköz megszerzésérôl készült számla (számlák) kiállításának idôpontjában felsôoktatási intézményben oktatói munkakörben foglalkoztatottak, illetve akik ilyen munkakörbôl mentek nyugdíjba.

A hallgatók , akik a felsôoktatási törvényben felsorolt felsôoktatási intézményben akkreditált iskolai rendszeru felsôfokú szakképzésben vagy fôskolai, egyetemi szintu alapképzésben vagy szakirányú továbbképzésben vagy doktori képzésben vesznek részt, függetlenül attól, hogy tanulmányaikat milyen oktatási formában végzik, ha számukra a számítógép, számítástechnikai eszköz megszerzésérôl készült számla (számlák) kiállításának idôpontjában valamelyik felsôoktatási intézménnyel a hallgatói jogviszonyuk fennállt és van adóköteles jövedelmük.

A szülôk , (vagy eltartók), akik gyermeküket saját háztartásukban tartják el és a gyermek nappali rendszeru iskolai oktatásban vagy a felsôoktatásról szóló törvényben felsorolt felsôoktatási intézményben hitelesített iskolai rendszeru elsô alapképzésben vesz részt, ha számukra a számítógép, számítástechnikai eszköz megszerzésérôl készült számla (számlák) kiállításának idôpontjában gyermekük valamelyik nappali rendszeru iskolai nevelést-oktatást folytató, OM azonosítóval rendelkezô általános iskolával vagy szakiskolával vagy középiskolával vagy gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézménnyel tanulói, vagy a követelménynek megfelelô felsôoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban állt


Aktuális ajánlatunk: letöltés

Tanusítvány megtekintése